Konkurs z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

 • 1. Kiedy dokładnie (podaj dzień) zapadła decyzja najwyższych władz państwowych i partyjnych ZSRR o wymordowaniu polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w obozach na terenie Rosji Sowieckiej?

 • 2. W jaki sposób byli mordowani polscy jeńcy i więźniowie wojenni przez funkcjonariuszy NKWD (policji politycznej) ZSRR?

 • 3. Kiedy (podaj miesiące) odbyły się egzekucje polskich jeńców i więźniów wojennych przetrzymywanych w obozach na terenie ZSRR?

 • 4. Wymień nazwy trzech głównych obozów jenieckich gdzie byli przetrzymywani polscy jeńcy wojenni zamordowani przez NKWD (policję polityczną) ZSRR w 1940 roku.

 • 5. Jaka jest przybliżona liczba polskich jeńców i więźniów wojennych przetrzymywanych w latach 1939-40 w obozach i więzieniach na terenie ZSRR i zamordowanych przez sowiecki aparat bezpieczeństwa?

 • 6. Wymień 4 cmentarze wojenne, na których są pochowani polscy jeńcy i więźniowie wojenni zamordowani przez aparat bezpieczeństwa ZSRR.

 • 7. Kto i kiedy ujawnił Zbrodnię Katyńską?

 • 8. Kto był autorem płaskorzeźby przedstawiającej wizerunek Matki Boskiej, który powstał w obozie w Kozielsku w lutym 1940 roku i gdzie jest obecnie na stałe eksponowana ta relikwia.

 • 9. Oddziałem jakiego Muzeum jest Muzeum Katyńskie i gdzie będzie znajdować się jego ekspozycja?

 • 10. Co jest symbolem Kampanii Społeczno-Edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury „Pamiętam. Katyń 1940”?

 • 11. Email *

  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
 • 12. Podaj Imię i Nazwisko oraz adres do korespondencji *

Ładowanie
Ładowanie...